CENTRE DE RETIRS COSTA BRAVA

Projecte del Centre de Retirs de la Costa Brava, un espai on compartir experiències i, alhora, poder gaudir d’un retir individual. L’edifici sorgeix a partir d’un conjunt de modulacions quadrangulars que es ramifiquen al llarg del terreny. Amb aquesta configuració, organitzada sobre un eix de simetria central, es planteja que les peces quedin orientades cap…