Cànoves, Barcelona. Ampliació amb una estructura d’entramat de fusta, donant un toc càlid a la composició de l’habitatge.