Barcelona. Amb la colaboració de l’Anna Bofill Levi.