“Comarruga, Tarragona.Habitatge unifamiliar basat en l’agregació de mòduls prefabricats, estesos sobre el terreny.”