Projecte d’un nou habitatge al Maresme, dissenyat a partir d’un volum compacte de formes senzilles i modernes.