“Sant Celoni, Barcelona.Reforma i canvi d’us del local a l’habitatge.”