Aquest habitatge es configura en unes formes molt senzilles: un cub rematat per una coberta inclinada, d’on en sobresurt un gran prisma. Aquesta es tracta de la llar de foc, situada en el punt neuràlgic de l’habitatge.