L’habitatge apareix com un volum força compacte, distribuït en planta baixa, planta pis i planta àtic. A partir de les tasques de pintat, però, s’emfatitza l’estructura compositiva de l’edifici, evidenciant l’ús d’un llenguatge de formes senzilles i lineals.