“Rubí, Barcelona.Fluència i visibilitat entre els diferents espais en una estructura de parets de càrrega.”