“Castelldefels, Barcelona.Projecte de reforma i rehabilitació de l’habitatge amb un programa relativamente obert, prioritzant les vistas de la coberta.”