Habitatge unifamiliar d’una sola planta que té l’atractiu de resoldre el sistema estructural de la coberta a partir d’encavallades de fusta. Aquest sistema, a més, procura emmarcar les vistes sobre el paisatge.