L’habitatge, amb formalitat moderna, s’estructura a partir de tres elements geomètrics: el rectangle, el triangle i la circumferència.