Habitatge unifamiliar configurat a partir de tres volums que s’adapten a la topografia descendent del terreny. El seu disseny sorgeix d’un conjunt de línies senzilles, emfatitzades pels diferents tipus d’acabats de façana.