Projecte de reforma d’un local comercial que millora la relació entre els espais i garanteix una millor visibilitat des de l’exterior.