Reforma i ampliació d’un antic edifici per acollir un nou conjunt d’apartaments. Aprofitarem aquesta intervenció, a més, per consolidar l’estructura de l’edifici i per reestructurar i unificar l’aspecte compositiu de tot el conjunt.