Vallirana, Barcelona. Restauració de la cara més visible del edifici, patrimonio arquitectònic.