Reforma interior d’un habitatge que respecta la singularitat i el caràcter de l’edifici original.