“Barcelona.Redescobrir les possibilitats d’un espai públic quotidià.”