“Barcelona.Reforma i rehabilitació del vestíbul, adaptant-la en les criteris d’accessibilitat.”