AVÍS LEGAL

El present avís legal ( d’ara endavant el “Avís Legal”) regula l’ús del situat web http://www.delatorrearquitectura.com , ( d’ara endavant el “Lloc web” ) propietat d’Eduardo de la Torre Carmona, amb NIF 46331948N, i domicili en Carretera Vella nº87 Local 6, Sant Celoni-08470 (Barcelona).

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Eduardo de la Torre Carmona de “de la Torre Arquitectura & Enginyeria” amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest Lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

US I ACCÉS D’USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés als continguts del present Lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Eduardo de la Torre Carmona, i en cap cas constitueix assessorament legal o professional.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del disseny gràfic i codis són titularitat d’Eduardo de la Torre Carmona, i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts del seu Lloc web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web són titularitat d’Eduardo de la Torre Carmona i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts del seu Lloc web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit d’Eduardo de la Torre Carmona.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS LINK

Eduardo de la Torre Carmona es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu Lloc web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

Eduardo de la Torre Carmona no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol Lloc web propietat d’Eduardo de la Torre Carmona. La presència de “links” o enllaços a les pàgines d’Eduardo de la Torre Carmona té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte dels previst en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquests, Eduardo de la Torre Carmona, amb NIF 46331948N informa a l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal la finalitat del qual/és principal/és és la gestió, administració i manteniment dels Serveis prestats i/o contractats, i per a activitats comercials i de màrqueting, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Eduardo de la Torre Carmona.

Així mateix, el no facilitar dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord a l’establert en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquests, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats als fitxers indicats anteriorment titularitat d’Eduardo de la Torre Carmona, amb domicili en Carretera Vella nº87 Local 6, Sant Celoni-08470 (Barcelona), tenint implementades totes les mesures de Seguretat del Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L’usuari que envia la informació a Eduardo de la Torre Carmona, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Eduardo de la Torre Carmona, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Eduardo de la Torre Carmona, no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a Eduardo de la Torre Carmona, de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a Eduardo de la Torre Carmona, sempre que procedeixi de fonts alienes a Eduardo de la Torre Carmona.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Eduardo de la Torre Carmona, no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produirà una informació prèvia, sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal Carretera Vellanº87 Local 6, Sant Celoni-08470 (Barcelona), o a través de correu electrònic a info@delatorrearquitectura.com, juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “ PROTECCIÓ DE DADES”.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part, Eduardo de la Torre Carmona, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

Eduardo de la Torre Carmona, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dita suposada Eduardo de la Torre Carmona, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.