“Vallgorguina, Barcelona.Projecte longitudinal que combina els seus traços lineals amb estructures orgàniques, col·locades puntualment segons especificacions del programa interior.”